Arbeidsmiljøpolitikk i MetallPro
side1

Arbeidsmiljøet i MetallPro skal være preget av god kommunikasjon mellom ledelse og medarbeidere. Alle ansatte skal ha en mulighet til å påvirke vår hverdag, med hensyn på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Vi skal sørge for å være i tråd med arbeidsmiljømessige lovkrav og andre krav, samt sørge for at vårt styringssystem og vårt HMS-arbeid er under kontinuerlig forbedring. Dette oppnår vi gjennom godt lederfokus på HMS og synliggjøring av HMS som et tydelig satsingsområde i vår bedrift.

Ivaretagelsen av HMS skal bygges inn i bedriften gjennom følgende hovedfokus:

  • Arbeidsmiljøundersøkelser skal gjennomføres med periodiske mellomrom, som grunnlag for forbedringer innen HMS.
  • Sykefravær skal overvåkes og følges opp med nødvendige stimulansetiltak.
  • Vernerunder skal gjennomføres planlagt og periodisk, med rask og riktig oppfølging.
  • Vi skal ivareta nødvendig HMS-kompetanse blandt våre medarbeidere, slik at hensyn til arbeidsmiljøet er forstått og utøves som planlagt.
  • Ledere i virksomheten skal ha et fokusert linjeansvar for HMS, og HMS skal inngå i våre daglige rutiner.

 

Se vårt sertifikat her

<- Tilbake

 

© 2013 Metallpro / design by goldspot