Selvbærende systemer
side1

MetallPro har riktig sertifisering for selvbærende systemer EN 1090-1

Etter 1. juli 2014 ble det et krav om at alle ansvarlige byggherrer, ingeniører, entreprenører og stålentreprenører, som spesifiserer og bestiller prefabrikkerte stålkonstruksjoner er sertifisert ihht EN 1090-1 og leverer CE-merket stål, samt Ytelseserklæring (Prestandadeklaration). Produsent må rette seg etter den nye byggevareforordningen for ikke å bryte loven. Hvis ikke kan kontrakter, forsikringer og garantier bli ugyldige. Levering av ikke-CE-merket stål kan medføre rettslige og økonomiske konsekvenser.

Manglende CE-merking kan føre til pålegg om å stanse omsetning, markedsføring, distribusjon og bruk av produktet inntil nødvendige undersøkelser og sikkerhetsvurderinger er utført og inntil tilfredsstillende produktdokumentasjon foreligger. Det kan også gis pålegg om å kalle tilbake produktet fra markedet.


Linker med henvisning til CE-merking iht NS-EN 1090-1:

Ny_byggevareforordning_v1.pdf
http://www.stalforbund.com/ce-merking.htm


Metallpro er sertifisert av Det Norske Veritas etter fem standarder – ISO 9001 (kvalitetsledelse), ISO 14001 (miljø), OHSAS 18001 (arbeidsmiljø og sikkerhet), NS-EN 1090-1 (Selvbærende konstruksjoner) og NS-EN ISO 3834 (Sveiseprosedyrer).

<- Tilbake

© 2013 Metallpro / design by goldspot